Publicaties

Publicaties

* Witman, Y. (2021). Veranderopgave in de zorg, een complex speelveld. Het tijdschrift voor de politie-jg.83/nr.3/21.

* Witman, Y. (2021, tweede geheel herziene editie). Habitus-[Pierre Bourdieu]. In: Canon van leren & ontwikkelen. 50 concepten en hun grondleggers. Red: Manon Ruijters, Rika Schut en Robert-Jan Simons, 212-231. Boom uitgevers Amsterdam

* Van Hoorn J., Nap J., Riks E. Terpstra J., Witman Y. (2018). Van protocol naar perspectief. Een goed protocol is een handreiking die te denken geeft. Het tijdschrift voor de politie-jg.80/nr.2/18. 

* Witman, Y. (2016) Zelfregulatie, van kwetsbaarheid naar kracht. In: Patiëntveiligheid. Handboek voor medisch specialistische zorg, verschenen bij de Tijdstroom, onder redactie van Dillmann R., Schellekens W., Klein J., Jager M., Van der Grinten T.

* Witman, Y. (2015). Goed werk. Het belang van praktijkverhalen en intrinsieke motivatie. In: Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie. Red: Jos de Blok, Herman Suichies, Lewi Vogelpoel & Thijs Jansen. Deventer: Boom. 

* Witman, Y. (2014). What do we transfer in case discussions? The hidden curriculum in medicine…. Perspect. Med. Educ., 3:113-123. 

* Witman, Y., Kerkhof, van den, P.C.M., Braat, D.D.M. (2013). Medische professionals over hun kernwaarden. Het belang van praktijkverhalen en intrinsieke motivatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157: A5698. 

* Witman, Y. (2012). Good Work in a university hospital. Professional responsibility revisited.
In: Good Work: The Ethics of Craftsmanship, H. Kunneman (ed.), Humanistics University Press, Amsterdam (ISBN: 9789088504181) 

* Witman, Y., Smid, G.A.C., Meurs, P.L., Willems, D.L. (2011). Doctor in the lead: balancing between two worlds. Organization, 18 (4): 477-495. 

* Witman, Y. (2010). Het verborgen curriculum, een onderschat fenomeen. Tijdschrift voor Management en Organisatie, 64: 21-35. 

* Witman, Y. (2010). Artsen en managers in het ziekenhuis, twee logica’s op één kussen. NMI Tijdschrift Conflicthantering, nr. 4: 14 – 19. 

* Witman, Y. (2009). De medische habitus als ‘second birth’: leren door mee te doen. In: Onderzoekende professionaliteit (red. Sioo). Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV. 

* Witman, Y. (2009). De spiegelbijeenkomst als interventie in samenwerking tussen professionals: weten zonder meten.
In: Onderzoekende professionaliteit (red. Sioo). Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV. 

* Witman, Y. (2009). Grammatica van de medische wereld. In ‘Medisch Specialistische zorg 2009.

* Witman, Y. (2007). De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV. 

* Mul, M., Witman, Y. (2005 / 2009). Spiegelbijeenkomsten, een methode voor feedback van patiënten. Werkboek voor de organisatie. Amsterdam: AMC

* Plochg, T., Lombards, K., Witman, Y., Klazinga, N., Kruijthof, K. (2003). Doctors and managers.
Problems in Dutch hospitals resemble those in British hospitals. BMJ, Mar 22; 326 (7390): 656. 

* Witman, Y. (2002). Patiënten houden ons de spiegel voor. Kind en ziekenhuis; 25, nr. 3, september.

* Witman, Y. (2001). Op spreekuur bij de patiënt: patiënten houden artsen een spiegel voor. Medisch Contact, 5, nr 19, 11 mei. 

* Witman, Y., Krol, L.J. (1999). Paradoxale benadering bij chronisch klaaggedrag. In “Communiceren met patiënten”, onder redactie van De Haes, J.C.J.M., Hoos, A.M., Van Everdingen, J.J.E. Maarssen: Elsevier/ Bunge. 

* Everdingen, J.J.E. van, Witman, Y., Calff, M.M., Gart, F.D. (1999). Omgaan met fouten. In “Communiceren met patiënten”, onder redactie van De Haes, J.C.J.M., Hoos, A.M., Van Everdingen, J.J.E. Maarssen: Elsevier/Bunge. 

* Krol, L.J., Witman, Y. (1993). Chronisch klaaggedrag: vicieuze cirkels en een paradoxale benadering. Bijblijven, jaargang 9, nr. 8. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum BV. 

Proefschrift ook verschenen als handelseditie, te verkrijgen via de auteur of de boekhandel

Lezen? stuur een e-mail naar info@yolandewitman.nl.

In de pers

  • Recensie van Paul Schnabel over het proefschrift, klik hier.
  • Op 15 mei 2009 kreeg zij voor het proefschrift de NNK Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement 2009. Klik hier voor het juryrapport.
  • Voor een interview in Trouw (31 augustus 2012), klik hier.