Conflicthantering

Workshop belangentegenstellingen en conflicthantering

Doel

Herkennen wetmatigheden belangentegenstellingen, oefenen met vaardigheden conflicthantering om deze op professionele wijze te kunnen hanteren.

Doelgroep

Artsen met een management- en/of leiderschapsrol en andere professionals (HBO of academisch niveau).

Duur

2 dagdelen, geen voorbereiding noodzakelijk.

Inhoud

Bij aanvang bepalen deelnemers aan de hand van een vragenlijst hun stijl van optreden bij belangentegenstellingen. Daarna worden theorie en praktijksimulaties afgewisseld.

Groepsgrootte

8-12 deelnemers

Begeleider

Yolande Witman

Neem voor meer informatie contact op met Yolande Witman