In de Praktijk

In de praktijk

Vraagstukken betreffen in de praktijk vooral de thema’s leiderschap, samenwerking, professionalisering en organisatieontwikkeling.

Onderzoek, advies en coaching zijn vaak niet goed te scheiden en lopen in trajecten regelmatig door en naast elkaar. Bovendien is elk onderzoek, zoals bijvoorbeeld het houden van interviews, ook een interventie. Iets dat nogal eens onderschat wordt.

Vooral bij complexe vraagstukken kan vaak geen standaard plan van aanpak ‘uitgerold’ worden. De gezondheidszorg kent hier de nodige voorbeelden van. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om leiderschap, samenwerking, opleiding en functioneren van medisch specialisten. De uitdaging bij deze vraagstukken is om te beginnen te accepteren dat er geen simpele rechttoe rechtaan oplossingen zijn. Anders waren ze al bedacht. Het is de kunst gezamenlijk met betrokkenen het vraagstuk te analyseren, oplossingsrichtingen te ontwikkelen, keuzes te maken, in gang te zetten en te evalueren. Deze trajecten lenen zich soms ook voor wetenschappelijk onderzoek, zodat tevens anderen van de opgedane inzichten kunnen profiteren.

Voorbeelden van geleverde diensten:

 • begeleiding GFMS gesprekken
 • verhogen rendement multidisciplinair overleg (MDO) op een Intensive Care
 • individuele coaching (medische) professionals en bestuurders rond vraagstukken als: leiderschap, professioneel en persoonlijk functioneren
 • teamcoaching vakgroepen en bestuur
 • Master Class (in company) ‘Persoonlijk leiderschap en Organisatie’
 • ontwikkelen / begeleiden Goed Werk traject in UMC (met afdelingshoofden, arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen), met de Stichting Beroepseer
 • training: o.a. leidinggeven, conflicthantering, invloed uitoefenen in groep van gelijken, vergaderen, feedback geven, functioneringsgesprekken voeren
 • begeleiden dialoog specialisten en arts-assistenten over opleiding
 • begeleiden samenwerkings- en positioneringsvraagstuk Specialisten Ouderengeneeskunde in grote zorginstelling
 • begeleiden intervisietraject in training ‘management voor medici’ van Academie voor Medisch Specialisten
 • invoeren functioneringsgesprekken met en door medisch specialisten in ziekenhuisorganisatie
 • begeleiden multidisciplinaire samenwerking
 • begeleiden intervisie artsen, specialisten, bestuurders
 • beleidsdagen ontwerpen en faciliteren
 • gastcolleges / voordrachten
 • professionaliseringstraject stafbestuur huisartsen
 • presentaties en workshops rond leiderschap van artsen, cultuur medische wereld, besluitvorming, feedback geven, samenwerking medici en management, opleiding van specialisten
 • spiegelbijeenkomsten (zie ook overzicht publicaties):
  • extern, met klanten: patiënten, verwijzers ed.; feedback over dienstverlening 
  • intern: met / tussen collega’s, in kader van onderlinge / multidisciplinaire samenwerking (bv specialisten-verpleegkundige, professionals-managers):       
  • invoeren spiegelbijeenkomsten in organisatie / opleiden gespreksleiders
 • begeleiding groep medisch specialisten om opleidingingsklimaat te verbeteren (na kwijtraken van opleidingsbevoegdheid)
 • gespreksleider groepsbijeenkomsten
 • bijdrage aan management development trajecten (ontwikkelen / faciliteren / leerbegeleider / coach / docent)
 • professionaliseren van ziekenhuisapothekers in rol van medebehandelaar
 • professionaliseren en positioneren van interne toezichthouders ziekenhuis
 • toezichthouder bij zorginstelling