Intervisietraject

Intervisietraject

Doel

Professionaliteit van functioneren van professionals vergroten door samen met collega’s te reflecteren op eigen handelen en denken. Door deze reflectie kunnen ‘verborgen bestuurders’ (al dan niet professie-gebonden) worden opgespoord: door welke, vooral ook minder bewuste waarden en opvattingen wordt dit handelen bepaald? Door hier meer zicht op te krijgen kan bewuster worden gekozen voor de ‘oude’ of een nieuwe strategie.

Doelgroep

Artsen met leidinggevende of management taken en andere professionals in vergelijkbare posities (HBO of academisch niveau).

Duur

Een traject beslaat 6 sessies, duur 2 ½ uur; totale voorbereidingstijd ca 2 uur (casusvoorbereiding & reflectie).

Inhoud

In intercollegiaal overleg worden individuele ervaringen, incidenten en situaties besproken die op een of andere wijze samenhangen met het leiderschap. Uitwisselen en leren van eigen ervaringen en die van anderen staan centraal. Professionele opvattingen, leiderschapsstijl, eventueel erachter liggende waarden of persoonlijke eigenschappen worden bespreekbaar gemaakt. Door achtergronden te expliciteren kunnen deelnemers bewuster kiezen in hoeverre zij daardoor hun handelen willen laten beïnvloeden. Ook kan men experimenteren met nieuwe strategieën. Afhankelijk van de aard van het vraagstuk zullen verschillende methoden gebruikt worden om de casus te bespreken.

Groepsgrootte

6-8 personen

Begeleider

Yolande Witman

Neem voor meer informatie contact op met Yolande Witman